Beca en Dept. Laboral amb domini en SAP

Caixa Popular Paterna

Inscripcions tancades

Entrar a treballar a Caixa Popular significa poder gaudir d’un projecte laboral i vital que vagen de la mà. Poder desenvolupar-te laboralment, emocionalment, tecnològicament i solidàriament fent que les teues responsabilitats vagen més enllà d’una única àrea. En definitiva, poder convertir la teua faena en una segona casa on, amb tot el compromís d’una gran entitat, pugues sentir que, dia rere dia, vas realitzant-te.

Si eres una persona que té interés pel sector bancari, pel model cooperatiu i que té ganes d'aportar a la societat, AQUESTA ÉS LA TEUA OPORTUNITAT!

En Caixa Popular estem seleccionant un/a Tècnic per a cobrir una plaça de Beca en el Departament Laboral dins de l'Àrea de Persones (Servicis Centrals).

Funcions

 • Gestió de contractes/pròrrogues i modificacions contractuals.
 • Gestió documental de les noves incorporacions.
 • Suport en la preparació del model mensual 111 i model anual 190.
 • Recolzament en la gestió laboral a través de la ferramenta SAP.
 • Gestió de les I.T. a través de l'aplicació Siltra i seguiment del compliment de terminis.
 • Recolzament en els processos de selecció de candidats/es.
 • Suport en la gestió de la formació.

S'ofereix

 • Una completa integración con un horario de mañanas (8:30h a 15:00h).
 • Formar parte de un gran equipo de profesionales de los cuales aprenderás diariamente.
 • Una beca remunerada y con una duración mínima de 6 meses (prorrogables 6 meses más).
 • Además, te permitirá participar en las diferentes acciones de innovación y creatividad de la entidad, entre otras.

Requisits

 • Haber acabado tus estudios superiores hace menos de tres años en las siguientes titulaciones: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grado en Derecho, o Máster en Recursos Humanos.
 • Se valorará positivamente tener conocimientos en la confección de contratos, nóminas, etc., y en la utilización de herramientas de gestión como SAP.
 • Se valorará experiencia previa en funciones similares.
 • Perfil con alta orientación al cliente, habilidades de relación y trabajo en equipo; así como actitud positiva para el aprendizaje continuo.