Infermer/a

Residencias Solimar Província de València

Inscripcions tancades

Funcions

Vigilar i atendre els residents, les seues necessitats generals humanes i sanitàries, especialment en el moment en què aquests necessiten dels seus serveis. Preparar i administrar els medicaments segons prescripcions facultatives, específicament els tractaments. Prendre la pressió sanguínia, el pols i la temperatura. Col·laborar amb els metges preparant el material i medicaments que hagen de ser utilitzats. Ordenar les històries clíniques, anotar les dades relacionades amb la pròpia funció que haja de figurar. Atendre el resident enllitat per malaltia, efectuant els canvis posturals prescrits, controlant el servei de menjars als malalts i subministrant directament a aquells pacients que aquesta alimentació requerisca instrumentalització (sonda nasogàstrica, sonda gàstrica, etc.). Controlar la higiene personal dels residents i també els medicaments i aliments que aquests tinguen a les habitacions. Atendre les necessitats sanitàries que tinga el personal que treballa en el centre i siguen de la seua competència. Col·laborar amb els/as fisioterapeutes en les activitats, el nivell de qualificació de les quals siguen compatibles amb la seua titulació d'INFERMER, quan les seues funcions específiques ho permeten. Realitzar les comandes de farmàcia, analítica i radiologia en aquells centres on no existisca especialista. Vigilar i anar amb compte de l'execució de les activitats de tipus físic rebuda pel metge, observant les incidències que puguen presentar-se durant la seua realització. En general totes aquelles activitats no especificades anteriorment que li siguen demanades i que tinguen relació amb l'anterior.

S'ofereix

Contracte en plantilla indefinit. Jornada 26 hores setmanals, treball a torns Dia/Nit (12 hores)

Salari Segons conveni

Requisits

  • Estar en possessió títol Universitari Grau Infermeria o Diplomat Infermeria.
  • Valorable situació en procés homologació titulació Universitària Infermeria.